IZ ISTORIJE ANTIČKOG BALKANA: ODABRANE STUDIJE, Fanula Papazoglu

5.600,00 рсд

IZ ISTORIJE ANTIČKOG BALKANA: ODABRANE STUDIJE

Autor: Fanula Papazoglu

Izdavač: Equilibrium, Beograd, 2007

Nema na stanju

Dodaj na listu želja
Dodaj na listu želja
Категорија: Ознаке: , ,

Opis

Knjiga donosi najvažnije istorijske studije istaknutog srpskog i evropskog istoričara antičkog Balkana publikovane u inostranim i domaćim naučnim publikacijama u periodu 1957-1996. Osamnaest studija je grupisano u tri tematske celine: I. Etničke i društvene strukture na centralnom Balkanu u predrimsko doba; II. Antička Makedonija i njeni susedi; III. Društveni i kulturni aspekti helenizacije i romanizacije. Studijama su obuhvaćene sve etničke komponente antike, helenska, rimska i “varvarska”, a tematski je pokriveno široko područje od etničke i društvene stratifikacije (s prvenstvenim obzirom na njihove odraze u onomastici), preko kompleksa pitanja vezanih za političku organizaciju ilirskih plemena u doba samostalnosti, običajnog i verskog života srednjobalkanskih naroda, problema helenizacije i romanizacije “varvarskih zajednica” na antičkom Balkanu, gradskog života na teritoriji centralnog Balkana u rimsko doba, do pitanja socijalne strukture polisa helenističkog i rimskog doba.

Studije se objavljuju na srpskom jeziku, ćirilicom i latinicom (tri studije objavljuju se na francuskom), sa uobičajenim naučnim aparatom i francuskim rezimeom, s podacima o prvobitnom izdanju. Knjiga sadrži registar i potpunu bibliografiju autora.

Fanula Papazoglu

Fanula Papazoglu je rođena u Bitolju 1917.g. U Beogradu je studirala Klasičnu filologiju sa istorijom starog veka i arheologijom, sve do početka rata. Tokom okupacije učestvovala je u Narodnooslobodilačkoj borbi, pa je tokom 1942. i 1943.g. bila internirana u logoru na Banjici. Nakon rata, posle kraćeg rada u državnim ministarstvima, pošto je diplomirala na Filozofskom fakultetu, izabrana je 1947.g. za asistenta na Katedri za istoriju starog veka na Filozofskom fakultetu. Doktorirala je 1955g., naredne godine izabrana je za docenta, 1960.g. za vanrednog profesora, a od 1965.g. postaje redovni profesor. Bila je upravnik Centra za antičku spigrafiku i numizmatiku, sve do odlaska u penziju 1972.g. Za dopisnog člana SANU izabrana je 1974.g., a za redovnog 1983.g. Bila je stalni saradnik Centra za balkanološka ispitivanja Akademije nauka i umjetnosti u BiH u Sarajevu i član redakcije njenog Godišnjaka, kao član redakcije skopskog časopisa za antičke studije Živa antika. Počasni doktorat univerziteta Paris-Sorbonne dobila je 1982.g. Izabrana je 1993.g. za člana filološkog društva Parnassos u Atini a 1994.g. postala član van radnog sastava Makedonske akademije nauka i umetnosti u Skoplju.

 

Autor Papazoglu, Fanula Autor Papazoglu, Fanula Naslov Iz istorije antičkog Balkana : odabrane studije / Fanula Papazoglu Vrsta/sadržaj tыpe of material stručna monografija Jezik srpski Godina 2007 Izdanje 1. izd. Izdavanje i proizvodnja Beograd : Equilibrium, 2007 (Novi Sad : Budućnost) Ostali autori Dušanić, Slobodan, 1939-Ćirković, Miroslava Fizički opis XIII, 315 str. : ilustr. ; 25 cm Zbirka Biblioteka Dimenzije istorije Izabrana dela Fanule Papazoglu o antičkom Balkanu ; knj.2Napomene Na presavijenom delu omota autorkina slika i beleška o njoj Tiraž 500Str. IX-XIII: Istorijski metod Fanule Papazoglu : (1917-2001) / Slobodan Dušanić Napomene i bibliografske reference uz tekst Résumés Str. 293-300: Bibliografija Fanule Papazoglu / sastavila Miroslava Ćirković Registar ISBN 978-86-82937-11-1 (karton sa omotom) ISBN 978-86-82937-12-8 (za izdavačku celinu) Predmetne odrednice Društvena struktura – Antičko doba – Balkansko poluostrvo Etnička struktura – Antičko doba – Balkansko poluostrvo

Dodatne informacije

Autor

Godina

Izdavač

Jezik

Nova/Polovna

Povez